Webbutik

MENY

Övergripande krav för vägar och gators utformning

Dokumentbeteckning: 2012:181

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram nya regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Arbetet bygger på hitillsvarande VGU, som också det var dokument som tagits fram gemensamt av SKL och tidigare Vägverket. De nya reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.

Artikelnr: TV000239