Webbutik

MENY

Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland

Dokumentbeteckning; 2013:088

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 genom Västra Götaland kommer att innebära att fysiska åtgärder utförs längs olika delsträckor under ett flertal år fram­över. Detta gestaltningsprogram syftar till att tidigt i utbyggnadsprocessen, med utgångspunkt i landskapet ta ett samlat grepp kring utformningen av E20 genom Västra Götaland. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för en bra anpassning av vägen i landskapet och samtidigt en väl gestaltad och enhetlig vägmiljö.

Se också:
PM övergripande gestaltningsprogram för E20 - Sträckan genom Västra Götaland
Artikelnr: TV000283