Webbutik

MENY

Östlig förbindelses inverkan på den regionala utvecklingen

Dokumentbeteckning: 2017:192

Underlag till Sverigeförhandlingen

Denna rapport beskriver hur framkomligheten och tillgängligheten i Stockholms län förväntas förändras från idag till år 2040, samt hur Östlig förbindelse och ett förändrat system för trängselskatt beräknas påverka tillgänglighet och framkomlighet i regionen. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Sverigeförhandlingen.
Artikelnr: TVD-12340