Webbutik

MENY

Öppen BIM-standard - begrepp, process och datamodell

Dokumentbeteckning: 2014:090

Denna rapport är skriven för att utifrån Trafikverkets behov av BIM (byggnadsinformationsmodellering) beskriva relaterade standardiseringsarbeten, med fokus på IFC (Industry Foundation Classes). Syftet med rapporten är att genomföra en inventering av berörda standarder, organisationer och format. Rapporten ska ge läsaren en god förståelse av varför Trafikverket arbetar med framtagande av öppna standarder samt stödjer buildingSMART i arbetet med IFC.

Artikelnr: TV17727