Webbutik

MENY

Ökad kanalprecision för godståg

Dokumentbeteckning: 2020:268

Idag går större delen av godstågen långt före sina tidtabeller, vilket orsakar problem både planeringsmässigt och operativt. Tidiga tåg driver också kostnader som i förlängningen sänker järnvägssektorns konkurrenskraft. Rapporten föreslår åtgärder som ökar kanalprecisionen, det vill säga att fler godståg håller sig inom en kanal om +/- 15 minuter från sin tidtabell. I rapporten finns förslag till åtgärder både för järnvägsföretagen och Trafikverket, samt gemensamma åtgärder
Artikelnr: TVD-68737