Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar - handledning

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. En avgift för porto tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2015:171

Planeringen för transportsystemet i Sverige förändrades den 1 januari 2013. Riksdagen hade beslutat om ändringar i den strategiska och ekonomiska planeringen samt om ändringar för planering av väg- och järnvägsprojekt enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg. Handledningen: Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, är avsedd att bidra till väl fungerande nya planeringsprocesser.

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) började tillämpas redan 2011/2012 och innebär en tydligare metodik i planeringens tidiga skede.
Åtgärdsvalsstudier kan därmed också utgöra en länk mellan den strategiska och ekonomiska planeringen å ena sidan och den nya planeringsprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg å andra sidan.
Artikelnr: POD000337
403,00 kr
Prisstege - Ju fler du köper, desto mer sparar du.
Antal 1+ 2+
Pris 403,00 kr 70,00 kr