Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – väg 50 Lindesberg-dalagränsen inkl. vägförbindelse till omlastningsterminalen i Storå

Dokumentbeteckning: 2020:059

Väg 50 är en nationell väg som förbinder södra Sverige med de mellersta delarna av landet. Vägen är både nationellt prioriterad för gods- och persontrafik och ska ha hög tillgänglighet för motortrafikanter.

I denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behandlas etappen från den södra infarten till Lindesbergs tätort till Lomberg strax norr om länsgränsen Örebro län-Dalarnas län. Även vägen mellan väg 50 och omlastningsterminalen i Storå har utretts. Identifierade problem och behov har strukturerats och redovisats för att därigenom få en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas.

Framtagna åtgärdsförslag speglar arbetet som har skett i samarbete mellan Trafikverket, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun.
Artikelnr: TVD-61832