Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 49 Skövde-Karlsborg

Dokumentbeteckning: 2019:176

Denna åtgärdsvalsstudie omfattar väg 49 mellan Skövde och Karlsborg. Vägen är viktig för arbetspendling, lokala resor och näringslivets transporter, men har en bristfällig trafiksäkerhet för både skyddade och oskyddade trafikanter. Studien rekommenderar en rad mindre ombyggnader av vägen samt att marknadsföra och förbättra kollektivtrafiken. Möjligheterna att cykla bör utvecklas, företrädesvis på banvallen.
Artikelnr: TVD-52587