Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 42, Sjöbo–Kvarbo, Borås Stad

Dokumentbeteckning: 2019:141

Studien omfattar väg 42 mellan Sjöbo och Kvarbo, norr om Borås tätort. Vägen ligger i ett expansivt område och den tidvis omfattande trafiken upplevs som en otrygghet för boende och trafikanter. Vägen är en del i ett viktigt pendelstråk i Boråsregionen, med både cykel-, tåg- och busstrafik. Studien föreslår en lång rad åtgärder för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet, exempelvis: justerade hastigheter, förbättrade busshållplatser, bättre cykelvägar och, på längre sikt, ombyggda anslutningar.
Artikelnr: TVD-48529