Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie, väg 26 Halmstad - Kristinehamn

Dokumentbeteckning: 209:175

Denna åtgärdsvalsstudie omfattar den södra halvan av väg 26 – den 363 km långa sträckan Halmstad - Kristinehamn. Vägen har viktiga funktioner i det lokala perspektivet, men även betydelse för näringslivet i ett regionalt perspektiv. Studien utmynnar i rekommendationer om en lång rad mindre till måttligt stora åtgärder samt en mötesfri väg Halmstad - Oskarström.
Artikelnr: TVD-52584