Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 244 Gyttorp - Nora - Lilla Mon

Dokumentbeteckning: 2019:156
(ÅVS)

Väg 244 är en del av det regionala transportstråket i Örebro län och fyller en viktig funktion som pendlingsväg mellan Örebro och Nora, samt vidare mot Hällefors. I länstransportplanen lyfts problemet med långa restider mellan Örebro och Nora, behovet av att se över busshållplatser längs sträckan samt bristande standard i förhållande till trafikmängd och vägens betydelse för den regionala arbetspendlingen.
Artikelnr: TVD-55476

Genomförandet av åtgärdsvalsstudien för väg 244 Gyttorp - Nora - Lilla Mon beslutades i en överenskommelse i maj 2018 mellan Trafikverket Region Öst, Nora kommun och Region Örebro län. Åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Nora kommun, Samhällsbyggnad Bergslagen, Region Örebro län och Trafikverket. Arbetet med att identifiera behov och brister i befintlig infrastruktur har genomförts tillsammans med ett flertal inbjudna intressenter.  

Det övergripande syftet med föreslagna åtgärder är att ge ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet på väg 244 mellan Gyttorp och trafikplats Lilla Mon.