Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – väg 226 Vårsta-Södra länken

Dokumentbeteckning: 2017:128
(ÅVS)

 

Stockholmsregionen står inför flera stora utmaningar. Den snabba befolkningstillväxten ställer allt högre krav på ett välfungerande samspel mellan bebyggelse- och transportstrukturen. Det krävs också att de offentliga aktörerna är samstämmiga i vilka åtgärder som ska göras. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 226 mellan Vårsta och Södra länken har genomförts som en dialog mellan Trafikverket, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Landstingets Trafikförvaltning samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med ÅVS:n har varit att nå en samsyn om lämplig framtida kapacitet och funktion samt hitta en möjlig utformning och åtgärder för förbättra väg 226. Detta med hänsyn till samspel med omgivande bebyggelseutveckling och miljökrav.

Artikelnr: TVD-5915