Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund

Dokumentbeteckning: 2014:142
(ÅVS)

Länsväg 225 är den kortaste vägen mellan Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje och en viktig länk på Södertörn genom att den binder samman väg 73 med E4/E20. ÅF har på uppdrag av Trafikverket Region Stockholm utfört en åtgärdsvalsstudie för stråket längs väg 225. Syftet är att samla kunskap från samtliga berörda parter för att översiktligt kunna definiera stråkens funktioner och för att nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla prioriterade funktioner. Studien fokuserar på att finna lösningar som kan förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft, öka trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper, minska barriäreffekter och minska de negativa effekterna av vägtrafiken. Målet med studien är att samordna de berörda parterna, sätta mål för fortsatt planering och utgöra underlag för fortsatt arbete. Ytterligare mål på en
övergripande nivå har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunernas planering, vara översiktligt tidsatta och grovt kostnadsberäknade.

Se också:
Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 i Nynäshamns och Botkyrka kommun
Artikelnr: TV000211