Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 156, Svenljunga tätort

Dokumentbeteckning: 2019:143

Studien ägnas åt väg 156, där den passerar Svenljunga tätort – en sträcka på knappt 3 km. Vägen används både som lokalgata av boende och besökare, och som genomfartsväg för pendlare och godstransporter. Konflikterna mellan lokala resor och genomgående trafik är påtaglig, inte minst vid de många målpunkterna i centrum. Studien fokus är bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och utmynnar i ett trettiotal åtgärder. På kort sikt förordas hastighetssäkring och bättre GC-vägar och på längre sikt förordas förbifarter i nordväst och sydost.
Artikelnr: TVD-48705