Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 156 inom Västra Götaland, trafiksäkerhet och tillgänglighet

Dokumentbeteckning: 2020:124

Väg 156 i Västra Götaland är över 100 km lång och en viktig väg för arbetspendling och godstransporter. Brister finns i form av varierande trafiksäkerhet på hela sträckan samt betydande störningar i de tätorter som vägen går genom. Studien utmynnar i en lång rad olika åtgärder, från effektivare trafik och förbättrade busshållplatser till utbyggnad av delsträckor till mötesfri väg.
Artikelnr: TVD-62768