Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie väg 153 och 154 - till och förbi Ullared

Dokumentbeteckning: 2017:066
(ÅVS)

Denna åtgärdsvalsstudie har tagits fram under ledning av Trafikverket, på uppdrag av Region Halland. Syftet är att ge en bild av vad det finns för brister och behov i trafiksituationen längs väg 153 och väg 154 i Hallands län samt att föreslå kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Utredningen ska utgöra underlag för Region Hallands arbete med en ny infrastrukturplan för Halland.
Artikelnr: TV3784