Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 15 Kistinge - Daggarp - Halmstads och Laholms kommuner

Dokumentbeteckning: 2020:158

[ÅVS]
Denna åtgärdsvalsstudie avser väg 15 mellan Kistinge, i utkanten av Halmstad, och Daggarp i Laholms kommun. Studien föranleds inte av specifika brister utan har genomförts framför allt för att få fram ett bra underlag inför framtagandet av Regional infrastrukturplan.
Artikelnr: TVD-63079

Förutsättningarna skiljer sig markant för den nordligaste delen Kistinge – Trönninge och för resten av vägen. Trafikmängden är betydligt större i norra delen både när det gäller gods- och persontrafik. Dagens trafik (ådt) på drygt 13 000 fordon/dygn beräknas öka till 14 200 år 2040 enligt Trafikverkets basprognos, men till 21 300 fordon/dygn enligt kommunens bedömning. Det finns dock ett antal osäkra faktorer i den prognosen.

På sträckan Trönninge – Daggarp är trafikmängderna inte så stora och utbyggnadsplanerna inte så många. Vägen har här genomgående relativt hög standard - vägbredden är 8 meter eller mer och hastighetsgränsen 80 km/tim eller mer på nästan hela sträckan, samtliga större korsningar har vänstersvängsfält och sträckningen går utanför de tre samhällena Trönninge, Eldsberga och Genevad. Landskapet är plant och öppet, det finns ATK-kameror på ett par ställen och nästan hela sträckan är mitträfflad.