Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – tvärförbindelse Södertörn

Dokumentbeteckning: 2014:078
(ÅVS)

För att Södertörnskommunerna ska kunna växa i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) måste också infrastrukturen följa med. De bristande kommunikationerna gör att möjligheterna att etablera nya bostäder och verksamheter begränsas vilket ger en minskad tillväxt i denna del av regionen och en svårighet att nå målen i regional och kommunal planering. I nuläget är tillgängligheten till och mellan de regionala stadskärnorna Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum otillräcklig vilket gör att deras möjlighet att fungera som attraktivt alternativ till centrala Stockholm minskar.

Föreliggande åtgärdsvalsstudie har tagits fram för att beskriva och analysera problem samt föreslå åtgärder som ger en förbättrad tillgänglighet tvärledes i södra Stockholmsregionen. I studien studeras tillgängligheten mellan infrastrukturstråken i väster (E4/E20 samt tunnelbanans röda linje) och öster (väg 73 och Nynäsbanan).

Artikelnr: TV17710