Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse E20–väg 40

Dokumentbeteckning: 2018:197

I denna åtgärdsvalsstudie studeras brister, behov och möjliga åtgärder för samtliga trafikslag i befintlig sträckning längs Landvettervägen–Partillevägen (väg 535).

Studien initierades av Västra Götalandsregionen under första kvartalet 2017 och har projektletts av Trafikverket region väst. Övriga primära intressenter som varit representerade i studiens projektgrupp är Göteborgsregionens Kommunalförbund, Partille kommun, Härryda kommun samt Västtrafik.
Artikelnr: TVD-27918