Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och miljö på Ingarö

Dokumentbeteckning: 2017:074
(ÅVS)

 

Trafikverket har i samarbete med Värmdö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie avseende vattenskydd och trafiksäkerhet utmed delar av det statliga vägnätet på Ingarö. Åtgärdsvalsstudien har initierats av identifierade brister i vattenskydd för Ingarö grundvattentäkt och bristande trafiksäkerhet framförallt utmed väg 646 på Ingarö. I Trafikverkets nationella kartläggning av konfliktpunkter mellan statlig infrastruktur och vattenskyddsområden pekades Ingarö grundvattentäkt ut som ett område för vidare utredning. Under 2015 genomförde Trafikverket en säkerhetsklassning för väg 646 som visade på dålig trafiksäkerhet. Säkerheten kopplat till gång- cykel- och mopedpassager tvärs 646 bedöms också som låg.

Artikelnr: NP-3949