Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet Näckrosleden (cykelled)

Dokumentbeteckning: 2020:119

Näckrosleden är en drygt 70 mil lång regional turistcykelled som går igenom Sörmlands alla nio kommuner. Näckrosleden består av 15 etapper som startar och slutar i 13 olika orter. Tillsammans utgör etapperna hela leden. Näckrosleden skapades av landstinget i Sörmland i ett regionalt projekt år 1997. När projektet tog slut levde cykelleden vidare utan ledhuvudman. Drift och underhåll sköttes av ideella krafter. År 2013 blev Regionförbundet Sörmland (numera Region Sörmland) ledhuvudman som ett led i genomförandet av den regionala cykelstrategin. Nu vill Region Sörmland ansöka om att Näckrosleden ska klassificeras och märkas ut som nationell cykelled för rekreation och turism. Trafiksäkerhet är ett av de beslutsgrundande kvalitetskriterierna vid ansökningstillfället. Näckrosleden finns redan omnämnd i länstransportplanen 2018–2029 då Region Sörmland har som avsikt att åtgärda kvarvarande trafiksäkerhetsbrister på Näckrosleden. Denna åtgärdsvalsstudie med tillhörande åtgärdsförslag utgör underlag för den kommande länstransportsplanen i Sörmland.
Artikelnr: TVD-63792