Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Tomteboda bangård, framtida funktion och utformning

Dokumentbeteckning: 2019:215

ÅVS
Järnvägsanläggningen på Tomteboda bangård är idag gammal, sliten och utnyttjandegraden är låg. Bangården är dåligt anpassad för dagens trafik och efterfrågan. Samtidigt ökar trycket på järnvägen både avseende person- och godstrafik. Trafikverkets bedömning är att Tomteboda bangård skulle kunna skapa viktiga förutsättningar för järnvägens effektivitet och konkurrenskraft. Men det kräver då omfattande investeringar.

Åtgärdsvalsstudien ”Tomteboda bangård, framtida funktion och utformning” visar hur bangården kan utvecklas för att möta järnvägsföretagens efterfrågan på omloppsnära tjänster för persontransporter samt efterfrågan på växling, uppställning och omlastning för godstransporter. Vidare tas även hänsyn till underhållsentreprenörens efterfrågan av uppställning och ytor för upplag.
Artikelnr: TVD-57489