Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Stråk 9, Borås–Trollhättan

Dokumentbeteckning: 2019:142

Studien ägnas åt vägarna i det av Västra Götalandsregionen utpekade stråket 9 (väg 180, 1890, 42) i befintlig sträckning, mellan Borås och Trollhättan. Fokus är på åtgärder för bättre trafiksäkerhet samt pendling till arbete och studier, med bil och kollektivtrafik. Studien utmynnar i en mängd mindre åtgärder, dels finansierade av den utpekade stråkpotten, dels av andra medel. Exempel på åtgärder är bättre busshållplatser, cykelvägar, säkrare tätortsmiljöer, pendelparkeringar, hastighetssäkring, viltskydd och rensade sidoområden.
Artikelnr: TVD-48533