Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Skolskjuts Norrbottens län

Dokumentbeteckning: 2014:032
(ÅVS)

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har genomförts i Norrbottens län för att tydliggöra hanteringen av skolskjutsfrågan. Trafikverket har beställt åtgärdsvalsstudien i syfte att, tillsammans med andra berörda aktörer, finna samsyn i processen att hantera skolskjutsrelaterade frågor och skapa ökad trafiksäkerhet och trygghet för de barn som varje dag åker skolskjuts till och från skolan med buss. Detta har genomförts mot bakgrunden av att Trafikverket under många år upplevt att just skolskjutsfrågan tenderar att skapa otydlighet inom såväl den egna organisationen som i kontakter med andra intressenter så som till exempel kommuner och bussentreprenörer. Denna otydlighet leder till långa ledtider och dålig service mot kunder, i detta fall oroliga föräldrar och deras barn som åker skolskjuts.

Artikelnr: TV17636