Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Pajala tätort

Dokumentbeteckning 2015:074
(ÅVS)

Gruvetableringen i Kanunisvaara har vänt den nedåtgående befolkningstrenden i Pajala kommun för första gången sedan 60-talet. Kommunens vision är att 2 600 nya invånare ska ha bosatt sig i centralorten år 2020. För att nå målet krävs en förbättring av infrastrukturen, dels för att öka tätortens attraktionskraft men även för att klara av att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten för invånare i tätorten vid en trafikökning som en eventuell befolkningsökning medför.

Det huvudsakliga syftet till genomförandet av åtgärdsvalsstudien, i enlighet med fyrstegsprincipen, är att undersöka hur man kan förbättra trafiksituationen i Pajala tätort utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, ökad attraktivitet för handeln och service och mer tilltalande utformning för gatumiljön på bästa möjliga sätt med beaktande av samhällsekonomisk effektivitet.
Artikelnr: TV000227