Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – Kartläggning utökad kapacitet Ostkustbanan

Dokumentbeteckning: 2014:091
(ÅVS)

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora kapacitetsproblem. Järnvägen har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Då godstrafiken förväntas öka längs Botniabanan och Ådalsbanan krävs kapacitetsåtgärder på banan mellan Gävle och Sundsvall för att klara fler och längre tåg.

Artikelnr: TV17737