Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Hallsberg - Laxå - ökad kapacitet

Dokumentbeteckning: 2016:142

Västra stambanan (VSB) mellan Stockholm och Göteborg, är ett av Sveriges viktigaste stråk för persontrafiken samt för nationella och internationella godstransporter på järnväg. Sträckan Hallsberg – Laxå, som är en del av Västra stambanan, är identifierad som en brist i det nationella transportsystemet avseende järnväg. Idag är efterfrågan på tåglägen större än utbudet under vissa delar av dygnet samtidigt som det regionalt finns önskemål om en utvidgad regionaltågstrafik som inte kan genomföras för närvarande. Trafiken på sträckan karakteriseras också av en stor störningskänslighet och därmed mer eller mindre försenade tåg.

Mål för problemlösningen har varit att föreslå åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till att öka kapaciteten på järnvägssträckan Hallsberg-Laxå och därmed bidrar till att lösa de aktuella problemen och/eller uppfylla de framkomna behoven.
Artikelnr: TVD-67542