Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, Underlagsrapport Station Tranås

Dokumentbeteckning: 2018:108

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en hög¬ hastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckan Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem och har utretts i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna rapport Underlagsrapport Station Tranås har utgjort underlag för åtgärdsvalsstudien.
Artikelnr: TVD-18702