Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, Underlagsrapport Station Jönköping

Dokumentbeteckning: 2018:105

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en hög¬ hastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckan Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem och har utretts i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna rapport Underlagsrapport Station Jönköping har utgjort underlag för åtgärdsvalsstudien.
Artikelnr: TVD-18691

Huvudrapport: Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping – Borås (Publikation 2018:104)

 

Rapporten går också att ladda ner som lågupplöst fil, se nedan.