Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås. Underlagsrapport Miljöbedömning

Dokumentbeteckning: 2018:107

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en hög¬ hastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckan Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem och utreds i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna rapport utgör redovisningen av den miljöbedömning som har gjorts för åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping-Borås och är en underlagsrapport till den rapport som redovisar åtgärdsvalsstudien.
Artikelnr: TVD-18688