Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys

Dokumentbeteckning: 2018:106

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en hög­ hastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckan Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem och har utretts i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna rapport Underlagsrapport Land­ skapskaraktärsanalys (LKA) har utgjort ett underlag för åtgärdsvalsstudien och för den Miljöbedömning som genomförts parallellt i ÅVS arbetet.
Artikelnr: TVD-18687

Huvudrapport: Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping – Borås (Publikation 2018:104)

 

Rapporten går också att ladda ner som lågupplösta filer, se nedan.