Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö, Underlagsrapport station Värnamo

Dokumentbeteckning: 2018:100

Syftet med den här studien är att utreda alternativa lägen för en ny station för höghastighetsjärnväg i Värnamo, där både centrala och perifera lägen studeras. Studien ska ligga till grund för val av vilka lägen som ska utredas vidare.
Artikelnr: TVD-18672