Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö, Underlagsrapport station Lund

Dokumentbeteckning: 2018:103

Syftet med den här studien är att utreda alternativa lägen för en ny station för höghastighetsjärnväg i Lund, där både centrala och perifera lägen studeras. Studien ska ligga till grund för val av vilka lägen som ska utredas vidare.
Artikelnr: TVD-18674