Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie, Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö, Underlagsrapport Miljöbedömning

Dokumentbeteckning: 2018:101

Denna rapport utgör redovisningen av den miljöbedömning som har gjorts för Åtgärdsvalsstudien för en höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö. En miljöbedömning är ett förfarande som består av ett antal processteg som bland annat omfattar behovsbedömning, avgränsning och samråd. Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska vara pådrivande för ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbe- tet väga miljökonsekvenser mot andra viktiga faktorer. Inom ramen för en miljöbedömning ska ett dokument som sammanfattar miljöbedömningen upprättas.
Artikelnr: TVD-18667

Huvudrapport: Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö (Publikation 2018:098)

 

Rapporten finns också att ladda ner som lågupplöst fil, se nedan.

Related Files