Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö, Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys

Dokumentbeteckning: 2018:099

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Den nya järnvägen kommer att göra stora avtryck i landskapet där den går fram. För att möjliggöra en så bra landskapsanpassning som möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet och potential. En landskapskaraktärsanalys (LKA) ligger därför som grund för utredningsarbetet. Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på samspelet mellan ett områdes naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt upplevelsebara förhållanden.

Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt bild av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter och potential. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en översiktlig nivå och kommer att fördjupas i samband med val av sträckning i kommande planläggningsprocess.
Artikelnr: TVD-18659

Huvudrapport: Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö (Publikation 2018:098)

 

Rapporten finns också att ladda ner som lågupplöst fil, se nedan.

 

 

Related Files