Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö

Dokumentbeteckning: 2018:098

Trafikverket planerar för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken, Linköping-Borås, Göteborg-Borås och Jönköping-Malmö utgör delar av Trafikverkets program en Ny generation järnväg för höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping- Malmö och Linköping-Borås är i ett tidigt utredningsskede, som redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka. Åtgärdsvalsstudierna har utgått ifrån beslutade ändamål för en Ny generation järnväg och förutsättningar om snabb utbyggnad av en järnväg för 320 km/h, samt sedan februari 2016 de av Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna. Åtgärdsvalsstudiernas bedömningar och rekommendationer utgår från dessa förutsättningar.
Artikelnr: TVD-18562

Till denna åtgärdsvalsstudie hör följande underlagsrapporter: