Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Fauna – barriäreffekter och viltolyckor

Dokumentbeteckning: 2019:084

Infrastrukturen utgör ofta en barriär för faunan, beroende på trafikmängd, broar, tunnlar, stängsel etc. Viltolyckor orsakar stora kostnader och antalet ökar. Denna kartläggning redovisar de viktigaste konfliktsträckorna i Västsverige. Studien redovisar aktuell kunskap, identifierar problembilder och behov samt ger förslag på åtgärder för 12 prioriterade objekt.
Artikelnr: TVD-42734