Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås

Dokumentbeteckning: 2013:123
(ÅVS)

Dagens resecentrum i Västerås har brister ur ett resenärsperspektiv med avseende på väntytor, trapphus och plattformar. Befintlig järnvägsanläggning kommer heller inte att klara det kapacitetsbehov som förväntade resandeökningar och därmed utökad trafikering kräver.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv
järnvägsanläggning genom Västerås för person och godstrafik med bäring på att klara kapacitet för ett 2050 scenario. Detta för att bidra till en hållbar utveckling genom ökat kollektivt resande, hållbar stadsutveckling i stationsnära läge samt regionförstoring.

Artikelnr: TV17584