Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E20 genom Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan

Dokumentbeteckning: 2019:085

Alingsås delas av E20, som i tätorten har två större korsningar: Sveaplan och Götaplan. Korsningarna har brister och vägen utgör en barriär genom staden. Studien beskriver förhållanden och föreslår en rad olika åtgärder på kort och medellång sikt. Åtgärderna riktas mot de båda korsningarna, sträckan där emellan samt effektiviseringar för att dämpa trafiktillväxten.
Artikelnr: TVD-42395