Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums

Dokumentbeteckning: 2018:174
[ÅVS]

Föreliggande rapport beskriver åtgärdsvalsstudien för stråket E18 och E45 genom Värmländska Grums. Stråket är en del av ett större perspektiv, bland annat utgör det ett tungt godsstråk med en hög andel gods som förflyttas utmed vägen från Värmland och söder ut mot Göteborgs hamn. Industrin i området expanderar kraftigt, den gemensamma nämnaren är skogs- och pappersindustrin. Detta ger ett högt tryck på den infrastruktur som leder in till och förbi de stora industrierna. Syftet med studien har varit att identifiera smarta, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder som håller för en utveckling i ett 2040-perspektiv. Åtgärdsförslagen föreslås ligga till grund för nationell, regional, kommunal och privat planering
Artikelnr: TVD-23815