Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås

Dokumentbeteckning: 2013:184
(ÅVS)

Trafikverket genomförde år 2012 en trafik- och kapacitetsanalys för E18, väg 56 och väg 66 genom Västerås 1. Syftet med studien var att avgöra hur trafik-platserna längs sträckorna hanterar trafikmängden idag och prognostiserad för år 2026. Enligt trafik- och kapacitetsanalysen uppstår köbildning längs E18 i samtliga trafikmot förutom Västerledsmotet och Hällamotet.
Artikelnr: TV17615