Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie – E18 genom Karlstad – slutrapport

Dokumentbeteckning: 2020:132

E18 genom Karlstad är viktig för såväl internationell och nationell trafik i stråket Stockholm-Oslo som för regional och lokal trafik i Värmland och Karlstad. Stråket som delar staden är mycket av- och påfartstät och problem finns idag med bland annat köbildning och upphinnandeolyckor. Trafikverket har i samverkan med Karlstads kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för E18 genom Karlstad mellan Skutbergsmotet i väst och Universitetsmotet i öst. I studien ingår även det primära vägnätet i och runt Karlstad. Studien har resulterat i en helhetsbild över brister och behov i stråket samt genomförbara förslag på åtgärder. Studien utgör ett strategiskt planerings- och beslutsunderlag till nationell- och regional transportplan samt kommunal planering.
Artikelnr: TVD-62788