Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Del 1 - Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo

Dokumentbeteckning: 2019:064

Den här delrapporten är en redovisning av den första delen av studien, som har inriktats på brister, behov, mål och preliminära åtgärdsförslag. Under 2017 genomför vi fördjupade analyser av åtgärdsförslagen.
Artikelnr: TVD-37212