Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Örebro C – Västerås C

Dokumentbeteckning: 2017:199

Stråket Mälarbanan mellan Stockholm och Örebro via Västerås är transportintensivt och mycket talar för en fortsatt och förhållandevis snabb tillväxt av både person- och godstransporter. Inom järnvägssystemet finns kapacitetsproblem och därmed problem med punktligheten ,samt stora tillgänglighetsbrister som bland annat visar sig genom långa restider med tåg mellan ändpunkterna Stockholm och Örebro samt på flera av de regionala delmarknaderna som t.ex. sträckan Västerås-Örebro.
Artikelnr: TVD-67934

Det finns en efterfrågan på utökad trafik på Mälarbanan och ny persontrafik planeras genom utökning av regionaltrafiken. Sju län i Mälardalsregionen samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur och transportfrågor under begreppet "En Bättre Sits". Inom ramen för denna process finns planer på implementering av ett nytt och förbättrat regionalt tågtrafiksystem vilket också inkluderar en ny-anskaffning av moderna, tillgänglighetsanpassade tågfordon.

Samtidigt behöver förutsättningarna för godstrafiken förbättras och utökas. Mälarbanan är viktig för både den nationella och den regionala godstrafiken. Godstrafiken förväntas öka och tågen blir längre..

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att i dialog med aktuella intressenter öka kunskapen om vilka åtgärder som på kort respektive lång sikt bäst bidrar till att tillräckligt öka kapaciteten för person och godstransporter på järnvägssträckan Örebro-Västerås på Mälarbanan.

Mål för problemlösningen har varit att föreslå åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till att öka kapaciteten på järnvägssträckan Örebro-Västerås och därmed bidrar till att lösa de aktuella problemen.