Webbutik

MENY

Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg - Malmö

Dokumentbeteckning: 2013:102
(ÅVS)

Hur ska Västkuststråket utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt?
För att komma närmare svaret på den frågan har Trafikverket tillsammans med Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen genomfört en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för Västkuststråket (Göteborg–Malmö). Målsättningen med studien har varit att ta fram ett gemensamt kunskaps- och planeringsunderlag med förslag till åtgärder från alla steg i fyrstegsprincipen. De fysiska åtgärderna som föreslås i denna studie behöver därför prövas i ett senare skede i planeringsprocessen och i de nationella planerna för transportsystemet.

Artikelnr: TV17542