Webbutik

MENY

Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar

Dokumentbeteckning: 2005:61

Rapporten är Vägverkets och Banverkets svar på ett gemensamt regeringsuppdrag: ”att utforma program för att åtgärda de mest väsentliga barriererna av järnvägar och vägar för friluftsliv och biologisk mångfald med tyngdpunkt på större tätorter”. I rapporten identifieras väsentliga barriärereffekter för friluftsliv och biologisk mångfald av vägar och järnvägar i storstadsregionerna och en handlingsplan presenteras. Vägverket och Banverket föreslår att fysiska åtgärder för att avhjälpa de mest väsentliga barriäreffekterna av vägar och järnvägar finansieras i nästkommande omgång långsiktiga nationella väg- och banhållningsplaner som troligen kommer gälla från 2010. Arbetet enligt handlingsplanen detaljplaneras i de båda verkens verksamhetsplaneringar och samordnas i största möjliga utsträckning.
Artikelnr: TV12007