Webbutik

MENY

Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar - Stockholms och Gotlands län

Dokumentbeteckning: 2012:246

Denna rapport beskriver den pilotstudie som Trafikverket i Region Stockholm utfört för att få bättre underlag för riktlinjer för hur bullriga skolmiljöer ska kartläggas och åtgärdas. Rapporten är i första hand ett underlag för Trafikverkets generella hantering av skolor i den nationella åtgärdsplanen. Rapporten ska i andra hand användas som en del av Region Stockholms planering för åtgärder, vilka beslutas utifrån Trafikverkets nationella behov av och ekonomiska ramar för bullerskyddande åtgärder.

Artikelnr: TV000075