Webbutik

MENY

Åtgärder för minskade växthusgaser - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning 2017:157

Detta PM är framtaget som ett underlag inför arbetet med Nationell plan 2018-2029 för att beskriva och analysera behov av åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser och resonera kring hur styrmedel kan hanteras och ge avtryck i planen samt peka på utvecklingsbehov.

Artikelnr: TVD-7486