Webbutik

MENY

Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg - redovisning av regeringsuppdrag

Dokumentbeteckning: 2019:140

Målsättningen att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart har på senare tid förtydligats och konkretiserats successivt från politiskt håll. Som ett led i det arbetet har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att:
− Inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg.
− Redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning.
− Utreda förutsättningarna för och ta fram förslag till åtgärder för att öka godstransporternas nyttjandegrad i järnvägssystemet, utan att det drabbar persontrafiken med tåg.
Artikelnr: TVD-49522