Webbutik

MENY

Åsarnas bygata - från Europaväg till gata i fyra steg

Dokumentbeteckning: 100931

Vårt land är fullt av samhällen där större vägar eller järnvägar korsar platser med lokala karaktärer och särintressen. Den här broschyren sammanfattar arbetet med en pilotstudie som syftade till att samordna kommunal planering, initiativ från platsens invånare, regionala utvecklingsplaner och nationell utveckling av infrastruktur. Projektet utgår från gestaltningen av en passage genom byn Åsarna i Bergs kommun, Jämtland. Gestaltningsprocessen går däremot att använda på andra platser i Sverige där det nationella och lokala perspektivet möts i en gemensam gestaltad livsmiljö.

Hela modellen finns beskriven i Trafikverkets publikation Åsarnas bygata – form och funktion (2017:205).
Artikelnr: TVD-60677